CANVIS NOVES REGLES DE PITCH & PUTT 2020 

A partir del 12 de juny de 2020 entren en vigor les Regles de Pitch and Putt  que es poden descarregar aquí: (clicar la icona per obrir/descarregar)

 

Per facilitar el coneixement de les mateixes, s'explica a continuació els principals canvis respecte a l'anterior edició:  

DEFINICIONS

- Desapareix la definició d’ Obstacles . Els Búnquers seguiran igual i els “obstacles d’ aigua” passaran a definir-se com “àrees de penalitat”.

- “Àrea d’ alleujament” : La part del camp on un jugador ha de dropar una bola sota una regla. La distancia d’un àrea d’ alleujament pot ser d’un pal o de dos pals de longitud, segons la regla aplicable.

 

Regla 5 - BÚNQUERS

-  Es podran treure impediments solts i obstruccions movibles.

 

Regla 6 – ÁREES DE PENALITAT

- Es podran treure impediments solts i obstruccions movibles.

- Opció ii) Dropar dintre la distancia d’un pal, una bola darrera l’ àrea de penalitat, mantenint una línia recta entre el forat, el punt on la bola original creuà per última vegada el marge de l’àrea de penalitat i el punt on es droparà la bola, sense límit de distància.

-  Opció iii) Dropar una bola fora de l’àrea de penalitat, dins d’un àrea d’ alleujament de dos pals de distància i no més a prop del forat que el punt per on la bola original creuà per última vegada el marge de l’àrea de penalitat.   

 

Regla 8 - GREEN

-  Es poden reparar els desperfectes del green sense penalitzat, realitzant accions raonables per restaurar el green a la seva condició original.

-  No hi haurà cap penalització si la bola d’un jugador copeja la bandera tant si aquesta està plantada en el forat o treta.

-  Abans que un jugador executi el seu cop a green, ell i el seu caddie podran senyalar la línia de joc, tocant el green amb les mans, el peu o qualsevol cosa que estiguin sostenint, sempre que no es millorin les seves condicions.

 

Regla 10 – EL PALS

-  Independentment de la causa que ha malmès el pal, el jugador podrà seguir copejant la bola amb el pal malmès.

 

Regla 12 – JUGANT LA BOLA

-  Si el pal d’un jugador copeja més d’una vegada la bola en executar un cop, el jugador no tindrà penalització.

-  Quan la bola d’un jugador es troba en una part del recorregut tallada a alçada de carrer o menys, el jugador pot reparar les marques que han deixat els impactes de les boles, sense penalitat.

-  Una bola provisional hauria de jugar-se si el jugador considera que la bola original pot estar perduda fora d’una àrea de penalitat o fora de límits.

-  Opció iii ) de Bola injugable - Dropar una bola dins de la distància de dos pals des del punt on reposa la bola, però no més a prop del forat.

 

Regla 13 – BOLA MOGUDA, DESVIADA O ATURADA  

-  No hi ha cap penalització si la bola d’un jugador es mou accidentalment pel jugador, l’oponent o qualsevol altra persona durant la recerca o identificació de la bola, i es reposarà al seu lloc original. No hi ha cap penalització si el jugador, l’oponent o qualsevol altra persona mou accidentalment la bola del jugador o el marcador al green, i es reposarà.

-  Si les forces naturals (com el vent o l’ aigua) fan que la bola d’un jugador que està en repòs es mogui, la bola es jugarà des de la nova posició. Excepció. Si la bola d’un jugador o el marcador a green es mouen després que el jugador ja havia aixecat i reposat la bola, la bola ha de ser reposada al seu lloc original, no importa el que va causar que es mogui (incloent forces natural: vent o aigua).

- Si la bola es mou després de que el jugador, el seu company o els seus caddies toquin qualsevol impediment solt, es reposarà amb un cop de penalització excepte en el green que es reposarà sense penalització.

- Si una bola en moviment és aturada o desviada accidentalment per una influència externa o persona, incloent jugadors, caddies i equipament, no hi haurà penalització i la bola es jugarà com reposi.

 

Regla 14 – PROCEDIMENTS D’ ALLEUJAMENT

- Àrea d’ alleujament: És l’àrea on un jugador ha de dropar una bola quan necessita alleujar-se sota una regla. La distancia d’un àrea d’ alleujament pot ser d’un pal o de dos pals de longitud des del punt de referència i no pot estar més a prop del forat que el punt de referència.

- Dropar una bola en una àrea d’ alleujament: una bola que ha de ser dropada sota les Regles haurà de ser dropada pel propi jugador. El jugador pot utilitzar qualsevol bola. El jugador ha de deixar  caure la bola des de l’alçada del genoll sense tocar al jugador o el seu equip. La bola ha de ser dropada dins de l’àrea d’ alleujament i ha de quedar en repòs dins de l’àrea d’alleujament.

- Una bola dropada haurà de tornar-se a dropar, sense penalització, si la bola queda en repòs fora de l’àrea d’ alleujament.

 

Regla 15 – RESPONSABILITAT DEL JUGADOR

- El jugador pot ser assistit per un caddie i es permet els dispositius de mesurar distància, a menys que el comitè determini el contrari.