El IX OPEN INTERNACIONAL D'ANDORRA  tindrà lloc al Pitch&Putt Xixerella del 12 al 13 se setembre a XIXERELLA.

A continuació trobareu la LLISTA DEFINITIVA D'INSCRITS a l'Open.

El 9è Open Internacional d'Andorra Xixerella 2020 esta regulat per aquestes NORMES LOCALS DE JOC i aquest PROTOCOL COVID (ACTUALITZACIÓ DE SETEMBRE) i que són D'OBLIGAT COMPLIMENT PELS JUGADORS I ELS CAMPS. 

[ESP] A continuación encontrará la LISTA DEFINITIVA DE INSCRITOS en el Open.
El 9º Open Internacional de Andorra Xixerella 2020 esta regulado por estas NORMAS LOCALES DE JUEGO y este PROTOCOLO COVID (ACTUALIZACIÓN DE SEPTIEMBRE) y que son DE OBLIGADO CUMPLIMIENTO PARA LOS JUGADORES Y LOS CAMPOS.

[ENG] Below you will find the DEFINITIVE LIST OF PLAYERS in the Open.
The 9th Andorra Xixerella International Open 2020 is regulated by these LOCAL GAME RULES and this COVID PROTOCOL (SEPTEMBER UPDATED) and which are MANDATORY BY THE PLAYERS AND THE COURSES.

 IMPORTANT: REGLES DE JOC I REGLES LOCALS 9 OPEN

 IMPORTANT: PROTOCOL COVID SETEMBRE OBLIGATORI PELS JUGADORS I CAMPS
 INSCRIPCIONS DEFINITIVES IX OPEN ANDORRA

 TARJA RECORREGUT CAMP XIXERELLA - SCORE CARD

 REGLES IX OPEN INTERNACIONAL D'ANDORRA - XIXERELLA 2020 (Català)

 REGLAS IX OPEN INTERNACIONAL DE ANDORRA - XIXERELLA 2020 (Castellano)

 RULES IX ANDORRA INTERNATIONAL OPEN - XIXERELLA 2020 (English)

Seguiu en aquest mateix espai totes les actualitzacions del campionat!