Benvolguts/es jugadors/es,
Us comuniquem que en virtut del que contempla el Decret de 13 de maig de 2020, en el seu punt 13, es permet l'inici a partir del dia 18 de maig, de les activitats relacionades amb el golf i el pitch&putt. 

Per aquest motiu, l'AAPP ha preparat unes normes d'obligat compliment, presentades i validades prèviament pel Ministeri d'Esports. 

A banda de les normes, demanem a tots els jugadors la màxima responsabilitat en pro de la salut dels ciutadans d'Andorra. 

Els camps podràn afegir aquelles qüestions que considerin puguin ser beneficioses tant pels jugadors com pel personal del camp.

Les normes seran penjades en llocs visibles del camp.

Que gaudiu del nostre apassionant esport !!


Jose Manuel Veloso
President de l'AAPP 

PROTOCOL OBLIGATORI PELS JUGADORS DE PITCH&PUTT

A) Els jugadors no podran excedir el nombre de 2 per cada forat a jugar, sigui competició o amistós. Es recomana no fer servir el tee de l’estora i portar cadascú el seu propi tee.

B) Cada jugador haurà de portar el seu propi equip, no podent prestar-se cap element necessari pel joc, incloent-hi arreglapiques, boles, pals, tovalloles o el tee.

C) Els jugadors hauran de guardar les distàncies de seguretat establertes en tot moment pel Govern, evitant anar junts en qualsevol direcció. Quan estiguin en el green, es mantindran allunyats del jugador que executi el cop i fins que aquest hagi marcat o recollit la seva bola. En cap cas es deixarà una bola en el forat esperant el cop del company.

D) Els forats amb la bandera, tindran uns topalls perquè la bola no caigui al fons i obligui al jugador a posar la mà fins al final del forat. Ha de ser fàcil treure la bola amb dos dits. Els forats es jugaran amb la bandera posada. En cap cas es traurà la bandera per executar un cop.

E) Els bunkers seran considerats terreny en reparació per evitar haver d'utilitzar estris per arreglar-los. Els rastells es retiraran del camp.

F) Els camps, sempre que sigui possible, retiraran també els bancs per seure que hi hagi disposats en el recorregut.

G) Els Camps tindran obligatòriament a disposició dels jugadors, guants de làtex i gel hidroalcohòlic. Tots els jugadors també procuraran disposar d'aquest tipus de gel de forma individual.

H) Sempre d'acord amb la normativa de Govern, la zona de Bar o Restaurant restarà tancada fins que s'autoritzi oficialment la seva obertura.

I) Els pagaments a efectuar, seran sempre amb targeta.

J) En cap cas els desplaçaments als Camps s'efectuaran en vehicles compartits per més de 2 jugadors.

K) Aquestes normes hauran d'estar penjades en diversos llocs visibles del camp i s'enviaran per part de l'AAPP, a tots els jugadors associats i no associats.

L) Els camps podran posar normes pròpies en benefici de la seguretat.