Associació Club Esportiu de Pitch&Putt d’Andorra és una entitat esportiva sense ànim de lucre que treballa pel foment, la promoció, la pràctica, el desenvolupament i la representació del Pitch&Putt a Andorra així com la projecció i divulgació turística i esportiva dins i fora del país.

 

Les principals funcions de l'AAPP són:

  • Intermediació entre els jugadors d’Andorra i els ens internacionals Fippa, Eppa i altres associacions o federacions per la participació dels jugadors d’Andorra al diversos events.
  • Vetllar pel foment del P&P al país i de les condicions de pràctica i competitivitat dels jugadors.
  • Coordinació de les normes i reglaments que afectin als camps de l'AAPP. 
  • Assessorar sobre construcció de nous camps i/o admissió de nous a l’AAPP. 
  • Organització de campionats com són el Campionat d'Andorra, el Rànquing d’Andorra, campionats inernacionals i altres proves pel desenvolupament del Pitch&Putt. 
  • Seleccionar als jugadors que representin a Andorra en competicions internacionals. 
  • Responsabilitzar-se de l'esport del P&P d'alt nivell. 
  • Sol·licitar subvencions a organismes públics i/o empresa privada amb l’objetiu de millorar i promoure aquest esport i l’esport en general al país i divulgar-lo entre ens grups de població.
  • Ajudar al desenvolupament econòmic i turístic del país a través del foment d’esdeveniments de pitch&putt internacionals a Andorra que atreguin practicants d’aquest esport i dels seus acompanyants. 

Composició de la Junta de l'AAPP

A l’Assemblea General Extraordinària del dia 11 de febrer de 2019, celebrada a la seu social amb el quòrum exigit pels estatuts de l’associació, es va acordar per unanimitat la composició de la nova Junta de l'AAPP. La Junta queda formada pels següents socis: 

President: Jose Manuel Veloso Domonte
Vicepresident: Antoni Armengol Naudi
Secretari: Gonzalo Mendoza Rodriguez
Tresorer: Alberto Garcia Martin
Vocals:
Antonio Cebrian Arnal (nou vocal)
Eva Garcia Alba
Moises Pernia Moreno
Xavier Linde Castro
Xavier Feliubadaló Moles

Finançament

L’única font de finançament de l’AAPP –que destina a organització i esdeveniments– és a través d’aportacions, esponsoritzacions o subvencions d’entitats i organismes públics o empreses privades. En queda expresament exclós tot ànim de lucre i no podrà destinar els seus bens a activitats de tipus industrial, comercial, de serveis o similars que permetin repartir beneficis entre els seus membres.

Espònsors

Demana aquí informació per fer-te espònsor de l'AAPP o d'algun dels esdeveniments que organitzem CONTACTA AMB NOSALTRES.